Leidinggeven aan (eigenwijze) Professionals

De Baak

Onderzoek heeft aangetoond dat het effectief is om in hoge mate facilitair, richtinggevend en kaderzettend te zijn naar je professionals. Daarbij is het de kunst om de visie en de doelen aan te geven, af te spreken wat de output is en weg te blijven van hoe een resultaat tot stand komt. Het gaat om jouw duidelijkheid en bezieling als leidinggevende waardoor ontwikkeling, professionalisering en samenwerking zal toenemen. Alles gericht op de optimale balans tussen de doelen van het individu, het team en de organisatie.

Opzet van het programma
Leidinggeven aan (eigen)wijze professionals is een intensief, ervaringsgericht programma, dat bestaat uit twee modules. Deze leergang biedt je eigentijdse inzichten en praktische handvatten doordat je ingaat op vragen als:

  • Hoe stuur ik zelfsturende mensen aan?
  • Hoe koppel ik het individuele belang met het bedrijfsbelang?
  • Hoe ga ik om met controleren versus vrij laten?
  • Hoe laat ik ruimte voor creativiteit van de professionals zonder versnippering?
  • Hoe afhankelijk zijn we van elkaar en hoeveel invloed heb ik?
  • Hoe zorg ik ervoor dat kennis wordt gedeeld?
  • Welke valkuilen vertoont mijn leiderschap?
  • Hoe ga ik vervlakking in de groep tegen?
  • Hoe laat ik zoveel mogelijk van mijzelf zien?
  • Hoe vergroot ik mijn gemak?

De training is sterk gebaseerd op de casuïstiek die de deelnemer meeneemt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *