Excellent Leiderschap

Een interessante vraag is: Wat is een goede leider?
Wat doet een goede leider? Wat zie je als je kijkt naar een goede leider? Bestaan er principes die kenmerkend zijn voor excellente leiders? Het antwoord op de laatste vraag is: Ja.

Wil je je samen met het management team oriënteren op de essenties van goed leiderschap? Plan dan een heidag, maar noem het liever studiedag. Het gaat op de studiedag niet om nieuwe methodieken en modellen, maar om zaken die er echt toe doen. Leiders denken (samen) na over “goed” management en ze ontwikkelen daarnaast een persoonlijk ontwikkelplan. Daarmee kunnen ze het geleerde in de praktijk brengen.

Wanneer managers elkaar feedback kunnen geven en in staat zijn om elkaar te coachen, ontstaan de excellente leiders van morgen.

Maar hoe herken je die excellente leider dan?

Een excellente leider bevordert de loyaliteit van de medewerkers. Strakke organisatiestructuren zijn uit de tijd en leiders moeten over ‘zachte’ vaardigheden beschikken: die van coach, mentor en stimulator. Excellente leiders geven medewerkers het werkelijke gevoel van betekenis, formuleren een visie en stellen waarden vast die de organisatiecultuur bepalen. Deze visie wordt onderstreept met concrete doelstellingen en strategieën.

 • De excellente leider weet een visie te verwoorden. Hij spreekt met enthousiasme en zelfvertrouwen over wat hij hoopt te doen en te bereiken.
 • De excellente leider is als een ‘teddybeer’. Hij heeft empathie en het vermogen om angsten van medewerkers te herkennen en in toom te houden.
 • De excellente leider deelt zijn macht. Hij brengt de macht ‘naar beneden’ en zal daar op de lange termijn voordeel van hebben. Medewerkers worden productiever en daardoor wordt de leider van de organisatie machtiger.
 • De excellente leider kiest collega’s die hem aanvullen. Hij kent zijn eigen sterktes en zwaktes goed, verzamelt managers en medewerkers om zich heen die door hun sterke punten de zwakke punten van de leider compenseren.

0 thoughts on “Excellent Leiderschap”

 1. Het handvest voor nieuw leiderschap is een interessante aanvulling op mijn artikel over excellente leiders. Dit handvest is voorgesteld tijdens de Young Bilderberg Conferentie. Het bestaat uit de volgende zes kernpunten:

  1. Leiders moeten in hun gedrag een voorbeeld zijn voor anderen. Ze zijn bereid te leren en hun mening te toetsen aan die van anderen. Hun positie is geen vanzelfsprekendheid maar afhankelijk van de beoordeling van hun functioneren.

  2. Leiders sturen op vertrouwen en niet door middel van macht en controle. Zij formuleren samen met de medewerkers van het bedrijf de doelen en waarden en laten teams zelf hun targets bepalen. Zij besturen collegiaal, oftewel in samenspraak met andere bestuurders en toezichthouders.

  3. Leiders zijn ambitieus en innovatief in hun aanpak. Zij zorgen voor een inspirerende werkomgeving en stellen hoge eisen aan zichzelf en hun medewerkers. Zij concentreren zich, behalve op de te behalen resultaten ook op het proces dat daartoe moet leiden.

  4. Leiders hanteren een balans tussen optimale groei van hun bedrijf en de belangen van de stakeholders bij het realiseren van bedrijfsdoelstellingen.

  5. Leiders hanteren een brede opvatting over waardecreatie en werken vanuit een langetermijnperspectief. Zij zien waardecreatie niet uitsluitend als financieel gewin op korte termijn, maar ook als ‘winst’ in termen van duurzame ontwikkeling.

  6. Leiders beheersen zich in het verwerven van inkomen. Ze accepteren een faire, maar geen extreem hoge beloning. Ze accepteren geen bonussen bij voorbaat, als onderdeel van hun contract.

  Lees het volledige handvest op:
  http://youngcaptainaward.nl/downloads/YBC_3juni_handvest_03.pdf

 2. Er zijn van die boeken die je zomaar nog een keer leest. Voor mij hoort daar de Harry Potter reeks bij, maar “Je gaat het pas zien als je het doorhebt, over Cruijff en leiderschap” (Pieter Winsemius, oud-minister van VROM) lees ik ook graag.

  Eigenlijk vind ik dat ze allebei over leiderschap gaan!!!

  Voorbeeldgedrag staat hierboven. Maar dat voorbeeldgedrag moet dan wel herkenbaar zijn, dus gebaseerd op (of aansluiten bij) inhoudelijke kennis en kunde! Ik heb ondertussen heel vaak sterke verschillen gezien tussen directeuren die hun directeursvak uitoefenen en zij die het vakgebied beheersen en directeur zijn (geworden).

  De laatste (de goeden!) hebben kennis van het primaire proces cq de belangrijkste operationele processen. En zij weten wat de noodzakelijke ondersteunende processen zijn? Zij weten wat kosten en investeringen zijn en zij begrijpen wat de klant nodig heeft, als product of dienst. En dat is meer dan de/een laagste prijs!!

  Maar voor mij is het belangrijkste: door hun expertise zijn ze in staat hun boodschap te vertalen. Vanuit de markt en hun eigen strategie, via de maatregelen die ze daarvoor nemen (tactiek) en de consequenties op de werkvloer. En daarmee wordt hun verhaal sterk, omdat zelfs snelle (hoogfrequente) operationele wijzigingen steeds in hetzelfde perspectief worden uitgelegd en daarmee logische stappen worden met een duidelijke samenhang.

 3. Goed artikel en vooral de aanvulling is de comment is van extra toegevoegde waarde!
  Ik weet niet meer van wie de uitspraak is, maar een echte leider voldoet aan deze quote:

  Zorg dat je een leider bent, die mensen vrijwillig volgen, dus niet omdat je een titel of functie hebt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *