Met Ziel en Zakelijkheid

door Lenette Schuijt

Hedendaagse leiders staan voor de uitdaging om hun mensen aan te sturen met ziel en zakelijkheid. Dat betekent dat ze richting moeten geven, maar ook inspelen op verwachtingen van markt en maatschappij. Soms zijn dit tegenstrijdige eisen. Het risico bestaat dat het een wordt opgeofferd aan het andere. Of dat leiders proberen om alles tegelijk te zijn.

Leidinggeven met ziel en zakelijkheid houdt in dat u als leider paradoxale eisen, zaken die met elkaar op gespannen voet staan, leert hanteren. Hoe behoudt u een efficiënte sturing terwijl u ruimte maakt voor de mens in het proces. Hoe zorgt u dat bedrijfsdoelen worden gehaald en dat tegelijkertijd mensen op zinvolle wijze kunnen samenwerken?

Bestel nu!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *