De baas van de toekomst

De nieuwe generatie managers staat voor de deur. Maar welke kenmerken moeten studenten vandaag reeds verwerven zodat zij in de toekomst succesvolle leiders kunnen zijn?
Hier staan de vijf cruciale elementen op een rij die voor studenten noodzakelijk zijn om later innovatieve leiders te worden.

1. Taal
Innovatief en creatief zijn, grote problemen kunnen oplossen, opportuniteiten volledig benutten … Dit zijn allemaal zaken waarvoor goed ontwikkelde taalvaardigheden nodig zijn. Taal brengt namelijk ideeën tot leven. Zonder krachtige taalvaardigheden zullen (toekomstige) leiders worstelen om middelen te verwerven en om acties tot een goed einde te brengen. De veerkrachtige, creatieve leider is iemand die zichzelf heeft ondergedompeld in woorden en die bijgevolg geen problemen heeft met complexe taal.

2. Leiderschap
Leiderschap oefenen en aanleren kent jammer genoeg geen hoge prioriteit in het onderwijs. Innovatie en probleemoplossing draaien meer rond mislukkingen dan rond (occasioneel) succes. Het concept van ‘de succesvolle mislukking’ is cruciaal voor toekomstige leiders en is iets wat leraars hun studenten voortdurend zouden moeten aanleren. Zo moeten jonge mensen voldoende opportuniteiten krijgen om leiderschap, en het falen dat daarmee gepaard gaat, te kunnen ervaren. Leiderschap vereist namelijk de nodige durf om consistent risico’s te nemen en om zonder uitzondering, vroeg of laat, te falen.

3. Authenticiteit
Zelfkennis leidt tot een steeds groter wordende authenticiteit, wat op zijn beurt leidt tot krachtige leidinggevende kwaliteiten. Authenticiteit draait niet om ‘je moet me accepteren om wie ik ben’. Neen, authentieke leiders zijn zelfbewust en bereid om zich aan te passen en te veranderen om zo beter tot dienst te kunnen zijn van anderen. Opleidingen zouden daarom moeten gericht zijn op de creatie van zelfbewustzijn en de eigen persoonlijke groei.

4. Breedte
Toekomstige leiders en vernieuwers zouden een brede onderwijservaring moeten nastreven en scholen of instellingen zouden deze moeten stimuleren en ondersteunen. Een van de grootste uitdagingen voor studenten en scholen vandaag is te evolueren voorbij de grenzen van enge ‘disciplines’ en de chaos en onzekerheid van de continu veranderende wereld te omarmen.

5. Veerkracht
Mensen die hun hele leven lang hetzelfde carrièrepad volgen en/of jaren dezelfde job hebben, worden steeds zeldzamer. Omstandigheden veranderen snel en toekomstige leiders moeten voorbereid zijn op de voortdurende veranderingen die hun carrière in een bepaalde richting sturen. Een toekomstige leider moet bijgevolg voorbereid en veerkrachtig genoeg zijn om met de voortdurende wijzigende trends die onze manier van werken bepalen, te kunnen omgaan.

[Bron: Express.be]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *