Disclaimer

Deze website vormt een platform om mijn visie op management en ICT met de lezer te delen. Uitspraken die ik hier doe, doe ik op persoonlijke titel. Op de website kan door anderen gereageerd worden. Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de reacties van deze derden en kan niet instaan voor de juistheid of volledigheid van deze reacties.

Bezoekers worden van harte uitgenodigd om te reageren en u hoeft zich daarvoor niet te registreren. Wel stel ik het op prijs als u hierbij de volgende spelregels in acht neemt:

  • Reacties op artikelen moeten relevant zijn voor het onderwerp van het oorspronkelijke bericht. Het zou mooi zijn als de reactie iets inhoudelijks toevoegt aan de conversatie.
  • Heb respect voor anderen, gebruik dit platform niet om te schelden, beledigen of zwart te maken. Ik controleer de reacties vooraf, en wanneer ik vind dat een reactie respectloos is, plaats ik het niet. Discriminerende of andere strafbare reacties en commerciële reacties worden zonder meer verwijderd.
  • Ik waardeer het zeer wanneer er onder uw eigen naam met E-mailadres gereageerd wordt.
  • U mag over mij schrijven op een eigen weblog of in andere media, graag zelfs. Ik stel een trackback dan op prijs. Wanneer u mij citeert of een artikel op mijn bijdrage baseert, verzoek ik dit met bron vermelding te doen en een verwijzing naar www.remcovanwessel.com.

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. De auteur is niet aansprakelijk voor het gebruik van de inhoud van teksten en daaruit voortvloeiende feiten, omstandigheden of gevolgen.